Despre Centrul FTMB

Centrul pentru Copii și Tineret a luat naștere în anul 2015 în cadrul Fundației pentru Tineret a Municipiului București – www.ftmb.ro.

Centrul FTMB își propune dezvoltarea unui set de activități/servicii specifice pentru copii și tineri, în funcție de nevoile și interesele identificate ale acestora. Aceste activitati au caracter permanent si sunt asigurate preponderent de lucrători de tineret și voluntari.

Scopul Centrului FTMB este acela de a dezvolta și diversifica oferta de workshop-uri și programe pentru copii și tineret care să asigure facilitarea dezvoltării personale și sociale a copiilor și tinerilor.

Obiectivele Centrului FTMB

 • Deprinderea de competențe, abilități și aptitudini pentru participarea activă a copiilor și tinerilor la viața comunității și integrarea lor în societate;
 • Asigurarea unor spații de întâlnire și socializare pentru tineri într-un climat de siguranță și securitate;
 • Asigurarea activităților / serviciilor de informare, consiliere, orientare în carieră, consultanță și educație pentru dezvoltarea personală a tinerilor precum și creșterea gradului de participare activă la viața publică;
 • Asigurarea activităților de promovarea a voluntariatului, a educației civice, a implicării sociale și a educației nonformale;
 • Asigurarea activităților de informare și documentare în diferite domenii de activitate precum: educație, piața muncii, sănătate, ecologie și mediu, cultură și timp liber, sport și turism pentru copii și tineret, asociativitate, viață practică.

Activități desfășurate în cadrul Centrului FTMB

 • Informare și documentare în diferite domenii de activitate: educație, piața muncii, sănătate, ecologie și mediu, cultură și timp liber, asociativitate, viață practică, sport și turism pentru copii și tineret etc.;
 • Consultanță în diferite domenii: juridic (legislație în domenii de interes pentru tineri), managementul proiectelor, antreprenoriat etc.;
 • Consiliere privind orientarea în carieră, relații interpersonale etc.;
 • Educație și învățare nonformală: învățarea integrată în cadrul unor activități planificate, cu obiective de învățare, care nu urmează în mod explicit un curriculum și poate diferi ca durată.

Activități de și pentru tineret în cadrul Centrului FTMB

 • informare, documentare, consiliere, consultanță, educație nonformală;
 • tip curs, seminar, concurs, întâlnire tematică, cinematecă/videotecă, bancă de date, bibliotecă online, sesiune/campanie informativă, pagină web, platformă educațională web precum și aplicații mobile;
 • schimb de experiență (inclusiv schimb de tineri la nivel național);
 • ședință de consiliere, sesiune de consultanță în domenii de interes pentru tineri și organizații de și pentru tineret;
 • expoziție, târg, conferință, atelier de lucru, masă rotundă;
 • marcarea unor evenimente;
 • activități sportive pentru susținerea sportului de masă;
 • activități culturale.

Adresa, pozitionare si facilitati

Fundația pentru Tineret a Municipiului București, prin Centrul FTMB,  situat în Bucuești, Calea Șerban Vodă nr. 213, sector 4, reprezintă o locație foarte usor accesibila cu toate mijloacele de transport. Punem la dispoziția tuturor tinerilor mai multe sali pentru sedințe neconvenționale, traininguri și workshop-uri în format de maxim 25 de persoane. Ele sunt configurabile în functie de evenimente și de nevoile tinerilor.

De foarte multe ori are loc o învalmaseală de idei în momentul în care se discută despre noțiunile seminar, workshop, conferință, training, team building. În mod similar acestea aparținând aceleiași umbrele conceptuale și pot să fie ușor de confundat sau utilizate greșit.

Cert este că pentru toate avem nevoie de o sala speciala. Un workshop este definit de aspectul practic pe care îl are întrunirea. În cadrul acestor evenimente discutăm despre un numar mic de participanți care au ca scop comun să se concentreze pe un segment de interes și să lucreze împreună pentru a obține în final rezultate concrete.

Fie ca vorbim despre conceperea unui proiect comun, despre o strategie sau un plan pentru dezvoltarea persoanală, despre crearea obiectelor materiale sau despre schimburile de experiență, pe parcursul unui workshop partincipanții exersează o serie de abilități, sub atenta supraveghere a unui facilitator. Rolul său este să se asigure că sesiunea va decurge în conformitate cu programul și de a ghida toți participanții pe masură ce ei iși exersează aptitudinile pentru a îndeplini obiectivele stabilite. Un workshop presupune și implicarea activă a participantilor în procesul de învățare și este construit în jurul conceptului de educație non-formală care se bazează pe exerciții și pe experiențe. Ca și durată workshop-ul poate să fie întins pe parcursul mai multor ore sau se poate întinde pe două trei zile.