Despre Centru pentru Copii și Tineret

Adresa : Calea Serban Voda nr.213-217, Sector 4, Bucuresti
Acces : Intrarea B

Fundația pentru Tineret a Municipiului București (FTMB) este o persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ, unică la nivelul Municipiului București.

FTMB are scopul de a elabora, organiza, finanța programe și activități pentru instruirea, educarea și formarea tinerilor precum și a structurilor asociative de și/sau pentru tineret, interesate la nivelul Municipiului București.

MISIUNE:
FTMB îi abordează pe tinerii din București ca pe cea mai importantă resursă umană din procesul de dezvoltare durabilă a Capitalei împreunț astfel pregătind viitorul.

STRATEGII:
1.Tinerii să cunoască și să respecte regulile și cutumele care să le permită să aibă succes în viața cotidiană;
2.Tinerii să folosească rațiunea înaintea demarării fiecărei acțiuni proprii;
3.Tinerii să folosească spontaneitatea creativă.

OBIECTIVE:
a) sprijină și stimulează, în limita resurselor disponibile, tinerii cu aptitudini și merite deosebite sau aflați în situații speciale, prin mijloace specifice;
b) stimulează inițiativa asociativă a tineretului;
c) apără și promovează interesele mișcării de/pentru tineret și contribuie la perfecționarea legislației specifice în domeniu;
d) inițiază și dezvoltă impreună cu organizațiile membre, cu alte organizații neguvernamentale și organe ale administrației publice centrale sau locale, programe și activități specifice pentru tineret;
e) stabilește contacte și legături cu organizații din țară și străinătate;
f) desfășoară orice tip de activitați, în condițiile legii și ale RIOF.

Fundația pentru Tineret a Municipiului București (FTMB) este constituită în baza prevederilor Decretului – Lege nr. 150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret și este persoană juridică de drept privat și utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ, unică la nivelul Municipiului București a cărei Adunare Generală este constituită din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de/pentru tineret care își au sediul pe raza Municipiului București și își exprimă adeziunea la scopul acesteia.

Fundația pentru Tineret a Municipiului București functionează în baza Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare RIOF (Statut), precum și în baza reglementărilor legale în vigoare.

Fundația pentru Tineret a Municipiului București este membră a două importante structuri pentru tineret la nivel național:

Fundația Națională pentru Tineret;

Consiliul Tineretului din România.

Începând cu Adunarea Generală din data de 14.04.2021, componența Structurilor Asociative de și/sau pentru Tineret (S.A.T.) membre în Adunarea Generală a Fundaţiei pentru Tineret a Municipiului Bucureşti (FTMB) este de 38 de ONG-uri membre din Bucureşti, care realizează proiecte şi evenimente în domenii precum: